Mikkelin Sotilaskotiyhdistys ry

Mikkelin Sotilaskotiyhdistys

Yhdistys on pitänyt yhtäjaksoisesti sotilaskotia varusmiehille vuodesta 1918 lähtien eri paikoissa kaupungilla ja viimeiseksi Karkialammella Savon Prikaatin lakkauttamiseen 31.12.2006 saakka. Kodittoman ja pojattoman yhdistyksen toiminta jatkui Museokahvilassa vanhalla kasarmialueella vuosina 2006-2009. Seuraavat kuusi vuotta yhdistyksen toimitilat olivat Etelä-Savon aluetoimiston yhteydessä Maanpuolustuskou-lutuksen kanssa yhteisissä tiloissa.

 

Vuoden 2016 toukokuussa yhdistys osti uudet toimi- ja kokoontumistilat Mikkelin keskustasta Vuorikadulta. Saman kadun varrella toimi lähes sata vuotta sitten yhdistyksen ensimmäinen sotilaskoti. Nyt on viimeinen 10 vuoden evakkoaika päättynyt ja ympyrä sulkeutunut takaisin saman kadun varrelle, jossa aloitettiin.

 

Liikkuva sotilaskoti eli LSK tekee mahdollisuuksien mukaan myyntityötä maastossa, vaikka myyntiautosta luovuttiin vuoden 2015 lopulla. Munkkikahvien tarjoilu teltasta on hyvää poikkeusolojen harjoitusta. Asiakkaina ovat pääsääntöisesti reserviläiset ja maakuntajoukot.

 

Mikkelin sisarilla on päivystysvuoro Vekaralla joka kuukauden 1. ja 3. torstai. Vala– ja kotiväkipäivinä sisaret ovat tarvittaessa myös naapuriyhdistyksen apuna.

 

Mitä sotilaskotityö on?

Sotilaskotityö on vapaaehtoista maanpuolustustyötä asevelvollisten hyväksi. Sotilaskotisisarelle se on kiinnostava ja monipuolinen harrastus, joka tarjoaa tekemistä kunkin taipumusten ja mieltymysten mukaan. Käytännön sotilaskotityön myötä sisarilla on mahdollisuus  toimia haasteellisissa hallinto-, talous- ja koulutustehtävissä. Liittyessään järjestöön jäsen saa ajankohtaista tietoa puolustusvoimista ja mahdollisuuden osallistua turvallisuuskoulutukseen.

 

Nykyinen ”pojaton ja koditon” sotilaskoti toimii edelleen varusmiesten hyväksi

Muutoksista huolimatta yhteys varusmiehiin on säilynyt. Osa yhdistyksen tuotosta lahjoitetaan edelleen varusmiehille. Jaamme Karjalan Prikaatin varusmiehille  kotiuttamisjuhlissa Rehdin sotilaan stipendejä jokaisen kotiuttamisjuhlan yhteydessä.

Tekstiruutu: 100 vuotta takana!

Osoite:

Vuorikatu 11 A 4

 

Puhelin: 044 022 5380 (pj)

 

Puhelin: 044 022 5381 (siht.)

 

Sähköposti:

sotilaskoti.mli@surffi.fi

Etusivu

Kevät 2019

Yhdistyksen johto

Ikivihreät